فلفل دلمه ای نر و ماده

آیا فلفل دلمه ای نر و ماده دارد؟ چگونه تشخیص دهیم که یک فلفل دلمه نر است یا ماده؟ در این مطلب محتوای کاملی در ارتباط با جنسیت فلفل دلمه ای رنگی و سبز تولید کرده ایم. امید است به دانش شما بیفزاید.

در جواب این سوال که آیا فلفل دلمه ای نر و ماده دارد، پاسخ، مثبت می باشد. بله فلفل نیز نر و ماده دارد.

آیا تا کنون به فلفل دلمه هایی که خرید کرده اید، به دقت چشم دوخته اید؟ به این دقت کرده اید که برخی از فلفل دلمه ای ها سه پایه و برخی دیگر دارای چهار پایه می باشند؟

اگر نه، اینبار که برای خرید فلفل دلمه ای رنگی یا سبز به سوپر میوه می روید، در هنگام ریختن آنها در پلاستیک یا پاکت، به حالت آنها توجه کنید.

سعی کنید فلفل دلمه ای هایی که دارای سه پایه هستند را انتخاب کنید. این نوع از آنها از جنس نر می باشد. دارای خاصیت بیشتری بوده و تقریبا همه قسمت های آن مفید است.

فلفل دلمه ای نر و ماده

تشخیص فلفل دلمه ای نر و ماده

تعداد پایه های فلفل دلمه ای، بیانگر جنسیت آن می باشد. فلفل دلمه ای با سه پایه، نر و با چهار پایه، فلفل ماده می باشد.

دیگر راه تشخیص فلفل دلمه ای نر و ماده حجم هسته یا تخم های درون آنهاست. فلفل دلمه ای ماده حجم بیشتری هسته یا تخم نسبت به فلفل نر را در خود جای داده.

فلفل های ماده در حالت خام طعم شیرینی دارند اما بعد از پخته شدن، طعم آنها به تلخی می زند. پس بهتر است فلفل هایی که 4 پایه دارند را بصورت خام مصرف کنیم.

فلفل دلمه نر، بصورت خام بدون طعم است و پس از پخته شدن نیز دچار تلخی نمی شود.


جهت خرید فلفل دلمه ای صادراتی اصفهان با سبزینو تماس بگیرید