خریدار صیفی جات

شبکه تامین سبزینو

با تکمیل این فرم و پس از ارزیابی و تائید کارشناسان سبزینو، شما به شبکه تامین کنندگان این شرکت خواهید پیوست.

محصولات شما به کشورهای

صادر می شود

تولیدکنندگان صیفی که قصد دارند با بازرگانی سبزینو، بعنوان خریدار صیفی جات صادراتی قرارداد همکاری تنظیم نمایند، جهت تسریع در روند بازدید کارشناس شرکت از محصولات خود، می بایست این فرم را تکمیل کنند. 

 • پیگیری

  از کشاورزان محترم که فرم را تکمیل نموده اند، خواهشمندیم از تماس با شرکت برای پیگیری ثبت نام، خودداری کنند. تیم تامین در صورت تایید اولیه، با شما تماس خواهد گرفت.

 • خریدار تضمینی

  این فرم هیچگونه تعهدی را بعنوان خریدار صیفی جات شما به صورت تضمینی برای شرکت سبزینو ایجاد نمی کند.

 • صادرات صیفی جات

  در صورتی که تا کنون صادرات صیفی جات به کشورهای مختلف را انجام داده اید، حتما در بخش توضیحات اضافه همراه با نام کشور قید کنید.

 • انتظارات شما

  چنانچه از شرکت سبزینو بعنوان خریدار صیفی جات شما، انتظار ویژه ای دارید، می توانید در قسمت توضیحات اضافه آن را بیان کنید.

 • کمبودهای موجود

  چه موانعی در مسیر کشت و پرورش صیفی جات باعث نگرانی شما می باشند؟ شما می توانید این موانع را در قسمت توضیحات اضافی مطرح نمایید. ما همه تلاش خود را برای برطرف نمودن موانع موجود انجام خواهیم داد.

 • قرارداد خرید

  پس از تایید اولیه و بازدید از محصول شما، چنانچه کارشناس مربوطه محصول شما را به تایید نهایی برساند، سبزینو، با عقد قرارداد بعنوان خریدار صیفی جات، تولیدات شما را بمدت یکسال و به قیمت روز خریداری می کند.

خریدار صیفی جات