محصولات کشاورزی

صیفی جات، سبزیجات و میوه جات مناسب برای صادرات

کلم رومانسکو

پودر پاپریکا

فلفل دلمه ای رنگی