تماس با سبزینو

تماس با سبزینو

جهت ارتباط با سبزینو در اصفهان و تهران، از شماره های زیر استفاده کنید

دفتر تهران

۰۲۱۲۸۴۲۶۴۲۲

دفتر اصفهان

۰۳۱۳۶۲۴۳۷۶۵

همراه اصفهان

۰۹۱۳۱۰۰۹۳۴۲

واحد صادرات

۰۲۱۲۸۴۲۲۹۶۲

دفتر مرکزی اصفهان

قبل از هرگونه مراجعه حضوری به انبار، حتما هماهنگی های لازم را انجام دهید. در غیر اینصورت از پذیرایی شما معذوریم.

اصفهان - خیابان حکیم نظامی - خیابان خاقانی - کوچه افشین