صادرات گوجه

آیا صادرات گوجه به روسیه از طرف ایران رونق دارد؟

صادرات گوجه به روسیه در بازار صادرات و واردات، گوجه فرنگی صادراتی با کد تعرفه گمرکی ۰۷۰۲۰۰۰۰ به فروش می‌رسد. این محصول در انواع مختلفی کشت شده و تولید می‌شود. برای مثال، گوجه فرنگی گلخانه ای، همچنین گوجه فرنگی مزرعه ای و گوجه فرنگی خوشه ای، از انواع این محصول هستند که تولید شده و …

آیا صادرات گوجه به روسیه از طرف ایران رونق دارد؟ مطلب کامل