صادرات خیار به روسیه

صادرات خیار

صادرات خیار به روسیه

صادرات خیار به روسیه در کشور ما ایران، به خاطر وجود شرایط آب و هوایی و اقلیمی مناسب، امکان کاشت و برداشت محصولات کشاورزی متنوعی وجود دارد. برای همین خیار در انواع مختلف نیز کشت شده و صادرات خیار به روسیه زیاد صورت می‌گیرد. ایران محصولات کشاورزی متنوعی را برای صادرات آماده می‌کند که از […]

صادرات خیار به روسیه بیشتر بخوانید »

صادرات خیار

صادرات خیار به عراق

صادرات خیار به عراق برای تولید خیار صادراتی، به شرایطی نیاز است که معمولی نبوده و به تجهیزات کاملی جهت تولید و عرضه آن به بازار احتیاج است. اگر شرایط مناسبی برای این محصول در نظر گرفته نشود، در نتیجه خیار از نظر اندازه و طعم، چیزی نیست که مناسب صادرات باشد و کیفیت سطح

صادرات خیار به عراق بیشتر بخوانید »