نظرات مشتریان سبزینو

نظر خانم کارگر

خانم نوروزی بسیار صبور هستن. بدلیل حساسیت زیادی که وجود داشت، ما مجبور بودیم گزینه مناسبی برای تامین انتخاب کنیم. شاید بالغ بر 10 بار قبل از خرید با خانم مهندس تماس گرفتم و مشورت کردم. هر بار تماس می گرفتم، با خودم می گفتم دیگه اینبار پاسخ تماس من را نمی دهند. اما هر بار که تماس گرفتم بسیار صبورانه پاسخ دادن. ممنون بابت حس خوبی که به مشتری می دید. کسب و کارتون پر برکت