نظرات مشتریان سبزینو

نظر آقای احمدی

اگر بخواهم بطور خلاصه بگویم: اخلاق بسیار عالی و حرفه ای، خوش قول، بسته بندی عالی و از همه مهمتر محصول بسیار با کیفیت از شاخصه های تیم سبزینو و خانم نوروزی هست. اگر چند بار دیگر هم نظر سنجی انجام بشه، پاسخ من همین پاسخ خواهد بود. چرا که هر بار خرید جدیدی را انجام می دهم، هربار رضایت زیادی را تجربه می کنم. با تشکر از خانم نوروزی