صادرات خیار

صادرات خیار به روسیه

صادرات خیار به روسیه در کشور ما ایران، به خاطر وجود شرایط آب و هوایی و اقلیمی مناسب، امکان کاشت و برداشت محصولات کشاورزی متنوعی وجود دارد. برای همین خیار در انواع مختلف نیز کشت شده و صادرات خیار به روسیه زیاد صورت می‌گیرد. ایران محصولات کشاورزی متنوعی را برای صادرات آماده می‌کند که از […]

صادرات خیار به روسیه بیشتر بخوانید »