نظرات مشتریان سبزینو

نظر آقای منصوری

راستش من هر جا تو اینترنت گشتم، نهایتش ختم می شد به خانم مهندس نوروزی. اسم ایشان را قبلا شنیده بودم ولی افتخار همکاری با ایشان نداشتم. اولین بار شش ماه قبل یک سفارش  فلفل دلمه رنگی را از طریق خانم نوروزی و تیم حرفه ای شون خریداری کردم و الان شش ماهه که هر ماه حداقل دو کانتینر از خانم مهندس خرید می کنم. با آرزوی موفقیت روز افزون …