سیر صادراتی

صادرات سیر به روسیه

صادرات سیر به روسیه در ایران، سیر صادراتی در مناطق مختلفی روییده و برداشت می‌شود. با توجه به اینکه شرایط اقلیمی متفاوتی در مناطق مختلف کشور وجود دارد، زمان برداشت محصول نیز متفاوت است. در شهرهایی مثل همدان سیر کشت شده و در ماه خرداد برداشت می‌شود. اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید همین […]

صادرات سیر به روسیه بیشتر بخوانید »