صادرات خرما به استرالیا

استرالیا کشوری است که جمعیت مسلمان آن به سرعت در حال رشد است به شکلی که از سال 2006 تا سال 2016 جمعیت مسلمان در این کشور از 1.7% به 2.6% افزایش یافته. از این جهت می توان در زمینه صادرات خرما به استرالیا برنامه ریزی های دقیقی برای دستیابی به اهداف بلند مدت انجام […]

صادرات خرما به استرالیا بیشتر بخوانید »